Sztuczna inteligencja pomoże wykryć psychozę

Naukowcy stworzyli algorytm, który przewidzi wystąpienie choroby psychicznej.

Firma IBM powołała zespół Computational Psychiatry and Neuroimaging, któremu zleciła dość nietypowe zadanie – pracownicy mieli stworzyć sztuczną inteligencję zdolną do przewidzenia chorób psychicznych. W swojej pracy wykorzystali badania naukowe przeprowadzone w 2015 roku na 59 pacjentach: 40 zdrowych oraz 19 wykazujących objawy psychozy. Naukowcy przeanalizowali sposób komunikowania się wszystkich pacjentów, rozłożyli ich wypowiedzi na części pierwsze i ocenili sposób budowania zdań. Wyniki zebrane podczas tego badania posłużyły do zaprogramowania sztucznej inteligencji.

Okazało się, że algorytm wykonał swoją pracę zaskakująco dobrze. Analiza sposobu formułowania pozwoliła przewidzieć wystąpienie chorób psychicznych z 83-procentową skutecznością. Naukowcy wskazali także potencjalne objawy nadchodzącej choroby: osoby narażone na psychozę używają mniej zaimków dzierżawczych, a konstrukcja ich zdań cechuje się mało koherentną strukturę.

Badacze wierzą w to, że dzięki ich narzędziu lekarze znacznie wcześniej zwrócą uwagę na niepokojące objawy, które mogą być zapowiedzią rozwijającej się choroby psychicznej. Algorytm z pewnością wymaga dopracowania, jednak jest doskonałym dowodem na to, że można zdiagnozować psychozę na wiele miesięcy przed jej ujawnieniem się. Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości każdy lekarz będzie wspomagał swoją pracę oprogramowaniem tego typu.

PODOBNE POSTY

Odpowiedz